Biuro sprzedaży: Warszawa ul. Radzymińska 10.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z doradcą klienta.

Dawid Jasiński785 788 700
Dariusz Wygonowski785 788 707
Telefon do biura509 299 624
Telefon do biura603 782 201
E-mailmieszkania@res.net.pl

Formularz kontaktowy

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Projekt Kawęczyńska Sp. z o.o. Sp. k ., ul. Wileńska 14/140, 03-414 Warszawa. Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy Kapitałowej Zakład Budowlano-Remontowy Budrem Sp. z o.o. Sp. k., któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy – w zależności od treści Twojej wiadomości, a także w celu wykonania umowy, której będziesz stroną, jeśli dojdzie do jej zawarcia. Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sprzedaż, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe), nasi podwykonawcy w procesie budowlanym lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Zakład Budowlano-Remontowy Budrem Sp. z o.o. Sp. k.

4 + 0 = ?